Vissza

Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény


 

Fond- és állagjegyzék

 


Tájékoztató

Gyűjteményünk a Nemzeti Kulturális Alap tavaly kiírt pályázatán 131.000 forintot nyert klimatikus

mérőműszerek vásárlására. Az összegből év végén sikerült beszerezni és üzembe helyezni 3 darab

modern, digitális, adatrögzítésre is alkalmas kombinált hőmérséklet- és páratartalom-monitorozó

eszközt. A jövőben az új mérőműszerek lehetővé fogják tenni raktáraink minél ideálisabb klimatikus

viszonyainak kialakításához a szükséges tervek precíz mérési adatokra épített kidolgozását. Ezúton is

köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását.

www.nka.hu

 

Bemutatkozás:

Gyűjteményünk 2011-ben vette fel mai hivatalos megnevezését, ezt megelőzően az egyes részgyűjteményekre külön hivatkoztunk. Intézményünk könyvtári és levéltári állománnyal bír. Emellett anyagát színesítik a Győri Evangélikus Egyházközséghez tartozó festmények, kegytárgyak. A gyűjtemény éveken át mostoha körülmények között működött, jelenlegi elhelyezését 2001-ben nyerte el, s végre méltó helyre került.

A könyvtár:

Túróczy Zoltán volt evangélikus püspök szavaival élve: „nem nagy könyvtár, nem tervszerűen fejlesztett, a korral lépést tartó könyvtár, inkább régiségtár.” Az idők folyamán tervszerű, tudatos gyarapítására, fejlesztésére sosem került sor, elsősorban lelkészi, illetve gyülekezeti tagi ajándékozásokból, hagyatékokból növekedett a XVII. századtól kezdve folyamatosan. A gyűjtemény időben a XVI. századtól napjainkig tartó időszakot öleli fel. Tartalmaz XVI. századi régi magyar nyomtatványokat és múzeális értékű dokumentumokat is. Különlegességnek számítanak a magyar pietizmus nyomdatermékei. Ez az állományrész evangélikus pedagógiai történetünk értékes forrása. A gyülekezet életében mindig nagy szerepet játszott a kultúra. Végig kiemelt helyet foglalt el hitfelekezetünk életében saját győri iskolája. Papjai - Torkos András, Ráth Mátyás – nem pusztán élő szóban, prédikációik által hatottak, hanem írói tevékenységük révén is. Az evangélikus könyvtár gyűjteményében a teológiai és valláspedagógiai könyvek mellett a történelem, a földrajz, a szépirodalom, a nyelvtudomány, a jog, a politika, a természettudomány és az orvostudomány könyvei is jelen vannak. A XX. század első felének evangélikus kiadványai, a Harangszó folyóirat és a Harangszó Nyomda nyomtatványai szintén megtalálhatók. Különgyűjteményként kezelt a védetté nyilvánított múzeális értékű dokumentumok csoportja, valamint a Schulek-hagyaték, amelynek gerincét Schulek Tibor evangélikus lelkész, himnológus énekeskönyv-gyűjteménye képezi. Az állomány hozzávetőlegesen 8-10 ezer kötetből áll. A magyar nyelvű munkák mellett, főleg angol, német és finn nyelvű könyvek alkotják.

A levéltár:

Egyházközségünk megalakulása a XVI. század közepére tehető. Rendszeres levéltári munka a XVIII. század közepétől folyik. 1712-től többé-kevésbé folyamatosak a Győri Evangélikus Egyházközség életével kapcsolatos iratok. 1763-tól felkutathatók az egyházközség testületeinek jegyzőkönyvei és azok mellékletei. Ezekben a győri evangélikusság szervezete és élete, templomainak és iskolájának története, a gyülekezetben végzett különböző belmissziói tevékenységek jól kirajzolódnak. A Győri Evangélikus Egyház kiemelkedő személyiségei sorában többek között Ráth Mátyás, Torkos András, Kis János, Haubner Máté, Kapi Béla és Túróczy Zoltán életéről és munkásságáról találhat itt a kutató értékes adatokat. A levéltári anyag rendezésére 1970-ben került sor, mikor elkészült a fond- és állagjegyzéke. Ezt azóta is folyamatos ellenőrzésekkel, az újabb gyarapodások bevezetésével aktualizálják a munkatársak. A levéltár folyamatosan átveszi az egyházközség hivatalában és intézményeiben termelődő iratanyagot, s időnként adományokkal, hagyatékokkal is bővül. Levéltárunk őrzi az Evangélikus Hittudományi Egyetem kihelyezett tagozatú Győri Hitoktatói Szakának iratanyagát, valamint a Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye (zömében 20. századi iratok, elsősorban 1970 utántól) dokumentumait. A fentemlített kiemelt anyagokon kívül anyakönyveink jelnethetnek segítséget a családkutatók számára. Anyakönyvi adataink 1683-ig nyúlnak vissza.

Munkatársak:

A gyűjtemény gondozásának feladatait jelenleg Világi Dávid történész, levéltáros látja el. Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte előbb történelem szakon, majd ezzel párhuzamosan levéltár szakon. Előbbi területen 2010-ben, míg az utóbbin 2012-ben szerzett diplomát. Jelenleg doktori tanulmányokat folytat. Első szakmai megbízásaként Túróczy Zoltán irathagyatékának rendezésében vett részt. Később szakmai gyakorlatok, illetve megbízásos szerződések keretében az Országos Levéltárban, Budapest Főváros Levéltárában bővítette gyakorlati ismereteit. A Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény gyűjteményfelelősi posztját 2012. július 1-je óta tölti be.

Nyitva tartás:

Hétfő: 9:00 – 15:00

Kedd: 9:00 – 15:00

Szerda: 9:00 – 19:00

Csütörtök: zárva

Péntek: zárva

Elérhetőség:

Cím: 9025 Győr, Petőfi tér 2.

Telefon: 06-96/310-411

Fax: 06-96/524-709

E-mail: rath.matyas.gyujtemeny@gmail.com


Ugrás a lap tetejére

Vissza