Öregtemplom
Nádorvárosi Újtemplom
Szabadhegyi Imaház - Börcsi Evangélikus Templom - Öttevényi Evangélikus Templom - Gyönyűi Református-Evangélikus Templom

Általános tisztújítás

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

 

Szeretettel értesítjük egyházközségi tagjainkat, hogy az idei esztendő a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényes rendje szerint az általános tisztújítás éve. A tisztújítás keretében először az egyházközségi szinteken, majd az év folyamán felsőbb szinteken is (egyházmegye, egyházkerület, országos egyház) zajlanak a választási folyamatok, melynek során a gyülekezeti lelkészek és püspökök kivételével megválasztásra kerülnek a presbiterek, képviselőtestületi tagok és tisztségviselők.

Az egyházközségünket érintő választási folyamat határideje március 31., eddig kell felállítania egyházközségünknek az új testületeket (presbitérium, képviselőtestület, tisztségviselők). Ebben a folyamatban feladata és felelőssége egyházközségünk közgyűlésének (minden felnőtt, konfirmált, egyházfenntartást fizető, egyházközségünkhöz tartozó evangélikus), hogy jelölteket állítson, jelölő közgyűlés keretében elfogadja a jelölt listát, valamint megválassza az új testületeket. Ennek a menetét az alábbiak szerint tűzte ki egyházközségünk jelölő bizottsága valamint egyházközségünk elnöksége:

 

Jelölési folyamat:

Január 29.-től február 11.-ig – jelölések leadása 

Jelölni az jelölhet, aki egyházközségünk közgyűlésének tagja, azaz felnőtt, konfirmált, egyházfenntartást fizető, egyházközségünkhöz tartozó evangélikus. Jelölni a templomokban és az egyházközség lelkészi hivatalában elhelyezett jelölő lapokon lehet a fent megadott időpont között. A jelölő lap akkor érvényes, ha a jelölő személy nevével, adataival és aláírásával igazolja gyülekezeti tagságát, illetve a jelölt személye egyházközségünk választható tagja. Amennyiben egy tisztségre több személyt is jelölni kíván valaki, de a jelölőpapíron már nincs több lehetőség az adott helyre beírni a jelölt nevét, akkor azt újabb jelölőlapon teheti meg. A jelölőlapokat vasárnap a templomokban, valamint egyházközségünk lelkészi hivatalában (Győr, Kossuth Lajos u. 16. hétköznapokon 08. órától 15 óráig) elhelyezett gyűjtő dobozba lehet bedobni.

Február 25. vasárnap 08:30. Nádorvárosi Újtemplom – Jelöltállító közgyűlés

A jelöltlistát véglegesítő közgyűlést ezen a napon tartjuk Nádorvárosban, ahol egyházközségünk közgyűlése megszavazza a jelölt listát, melyet a jelölő bizottság állít össze, megkérdezve előzetesen a jelölteket, hogy vállalják-e a jelölést. A közgyűlés rendhagyó módon az istentisztelet elején lesz, ezen a napon máshol nem tartunk istentiszteletet a jelöltállítási folyamat technikai megvalósíthatósága miatt. Kérjük a testvéreket, hogy felelős döntésükkel minél nagyobb számban vegyenek részt a közgyűlésen, valamint időben érkezzenek, hogy az egyházfenntartás befizetésének ellenőrzésével megkaphassák szavazólapjukat.

Március 8. csütörtök 17:00. Nádorvárosi Újtemplom – Jelöltek bemutatkozása

A böjti sorozat március 8.-i alkalmán nyílik lehetőség a jelöltekkel való személyes találkozásra, valamint a jelöltek rövid bemutatkozására. A jelöltektől a rövid bemutatkozást írásban is kérjük majd, melyet templomainkban, honlapunkon valamint az egyházközség lelkészi hivatalában tesszük elérhetővé gyülekezeti tagjaink számára.

Március 11. vasárnap 10:00. Öregtemplom és Újtemplom – Választói részközgyűlések

Ezen a vasárnapon istentiszteleti rendünktől eltérően 10:00 órakor tartjuk istentiszteleteinket mindkét templomunkban. A választói részközgyűlések az istentisztelet elején fog lezajlani, így az istentisztelet végén már be tudunk számolni a részközgyűlési eredményekről. A két részközgyűlés eredménye adja majd a választás végleges eredményét. Kérjük a testvéreket, hogy felelős döntésükkel minél nagyobb számban vegyenek részt valamelyik részközgyűlésen, valamint időben érkezzenek, hogy az egyházfenntartás befizetésének ellenőrzésével megkaphassák szavazólapjukat.

Szeretettel kérjük egyházközségi tagjainkat, hogy mind a jelölés, mind pedig a szavazás során vegyék figyelembe a jelöltek egyházközségi gyökereit valamint kötődését, mely nem csupán az egyházfenntartás megfizetését jelenti.

 

Győr, 2018. január 19.

 

Erős vár a mi Istenünk!

 

Csorba János igazgató-lelkész

Dr. Ihász Sándor jelölőbizottság elnöke 

Dr. Galli Csaba felügyelő

© Győri Evangélikus Egyházközség. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme