"A lutheri reformáció Magyarországon és Közép-Európában" konferencia (REB-17-KONFERENCIA-0031)

 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága és a Győri Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő Ráth Mátyás Gyűjtemény nemzetközi tudományos konferenciát szervezett, magyar és német nyelven, szinkrontolmácsolással, 2017. szeptember 19-én és 20-án.

Az esemény helyszíne a Magyar Nemzeti Levéltár Bécsi kapu téri impozáns épülete volt. Mint ismeretes, a levéltárban őrzött iratok kulturális örökségünk kiemelkedő jelentőségű emlékei, amelyek meghatározó szerepet töltöttek be a magyar történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és vallási önismeret formálásában. A levéltárak kiemelt célja, hogy ezeket az ismereteket különböző típusú rendezvényeken továbbadják, közvetítsék mind a tudományos élet képviselői, mind az érdeklődő állampolgárok felé.

Az ily módon szervezett konferenciák a tudományos élet és a tudományos ismeretterjesztés egyik fontos, szakmailag is sok előkészítést igénylő területét jelentik. A tudományos szimpóziumokat célszerű minél nagyobb arányban társintézmények bevonásával és tájékoztatásával megtartani. Ennek szellemében működött együtt a Magyar Nemzeti Levéltár jelen esetben is a Magyarországi Evangélikus Egyház különböző gyűjteményeivel, elsősorban a társszervező Ráth Mátyás Gyűjteménnyel, de az előadók sorában ott szerepeltek az Evangélikus Országos Gyűjtemény munkatársai is.

Éppen emiatt a lutheri reformáció kezdete félévezredes múltjának évfordulóján megvalósuló konferencia egyesíthette magában a világi és egyházi kutatóműhelyek előnyeit és eredményeit. Az emlékév megemlékezéseinek sorában egyedülálló lehetőséget nyújtott, hogy a levéltárakban található elsődleges források segítségével mutassák be a hitújítás társadalmi és kulturális hatásait. A konferencia célját képezte, hogy feltárja azokat a gyökereket, s a jelenség hátterét, amelyből a reformáció hazánkban kibontakozott, ugyanakkor ezt közép-európai kitekintésben tette, lehetőséget adva az események összehasonlító vizsgálatára, emellett felhasználta a Magyar Nemzeti Levéltár azóta elkészült reformációs adatbázisának addigi eredményeit is. Hallhattunk a kutatásba még kevéssé bevont forrásokról, új, szisztematikus forrásfeltárási eredményekről, még nem publikált kutatási áttörésekről.

A tanácskozás felölelte az eddig eltelt ötszáz év történetét a történettudomány, a történelem segédtudományai és a kultúrtörténet valamennyi területéről és több korszakon végigvonuló témákat is tárgyalt: a reformáció hatása a társadalmi és függetlenségi mozgalmakra; kulturális jelenlét a társadalomban; az egyházszervezet fejlődése; többnemzetiségű egyház; az egyház életét szabályozó törvények, egyházi törvények; az állam és az egyház viszonya; életpályák. Mindezek a tartalmak együtt rajzolták meg a magyarországi lutheri reformáció történetét és egyéni sorsokat is megjelenítettek, amelyeket nem elszigetelten, hanem az államhoz, más felekezetekhez és a történelmi eseményekhez kapcsolva mutattak be.