Öregtemplom
Nádorvárosi Újtemplom
Szabadhegyi Imaház - Börcsi Evangélikus Templom - Öttevényi Evangélikus Templom - Gyönyűi Református-Evangélikus Templom

 

A fejlesztés keretében tervezett főbb beavatkozások épületenként:
•     A 24 osztályos iskolában a hiányos tantermi struktúra lehetőségek szerinti kiegészítése, a belső alaprajzi elrendezés koMfortosítása, a meglévő melegítő-
konyha, és az étkező kapacitásának megnövelése, az épület akadálymentesítése, energetikai felújítás (ablakcsere, fűtés korszerűsítés, világítás korszerűsítés).
•     A Rát M. tér 2. sz. épület átalakítása gyűjteményi épületté, földszinten könyvtár-levéltárral, az emelet udvari traktusában gyűjteményi raktárakkal, az emelet
utcai traktusában és a tetőtérben a DIMENZIÓ Kft bérirodájával.
•     A Konventépület felújítása-átalakítása, a földszinten egyházközségi hivatali helyiségekkel, varrodával, cserkészklubbal, központi portaszolgálattal, lá-
togatóközponttal, és gyülekezeti teremmel, az emeleten 33 férőhelyes középiskolai kollégiummal, akadálymentes kialakítással, pincében diákklubbal, ill. kerékpártárolóval,
a déli szárnyban az óvoda részegységeivel, az épület északi végében az emeleten lévő, közelmúltban felújított püspöki lakás változatlanul
tartásával.
•     A Kossuth u 16 sz. alatti négylakásos lakóépület felújítása-átalakítása hatlakásos lakóépületté, lelkészi szolgálati lakások céljára.
•     A jelenleg az épületen belül bontottan üzemelő 5-foglalkoztatós óvoda számára új épületszárny építésével, a Konvent épület déli traktusának felhaszná-
lásával új óvodai egység létrehozása. Az új óvodaépület elkészülte után a jelenlegi óvodának helyet adó volt leányiskola elbontásra kerül.
•     Az új tornatermi szárny térszint alá süllyesztett padlójú tornateremmel, öltözőkkel, az 1. és 2. emeleten tantermekkel, és szaktantermekkel, az iskolaépület
felé föld alatti átjáró folyosóval.
•     A meglévő szeretetházi épületek (a Főépület, és a Volt Diakonissza Anyaház) ablakcserés energetikai felújítása, valamint bővítése egy új 50 férőhelyes ápolási
egységgel, az új épületrészben főzőkonyha kialakításával, a szeretetházi udvar, és kerítés felújításával.
•     Az Öregtemplomban az alámosott padlószerkezet teljes cseréje, a padok és az oltár eltávolítása mellett történő restaurálása, majd visszaépítése, fűtés, és
világítás korszerűsítése, az orgona felújítása.
•     Templomkert kertépítészeti felújítása, a Rába felőli kerítés - föld alatti átjáró folyosóhoz illeszkedő – újjáépítésével.

 

Sajtóanyag:


Letették a győri evangélikus sziget bővítésének alapkövét (Kisalföld)

Újászületik az Insula Lutherana (Győr+)

Projekt Isten áldásával (Győr+)

"A biztos alapra, Jézusra szeretnénk építeni" - Letették a győri Insula Ltherana alapkövét (evangelikus.hu)

Átadták a felújított Öregtemplomot (Győr+)

Evangélikus sziget Győrben - nyár végére elkészül az új tornaterem is (Kisalföld)

© Győri Evangélikus Egyházközség. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme