Lelkészek:

Egyházfik:

A 2018. március 11-i választó közgyűlések eredményi szerint gyülekezetünk újonnan megválasztott tisztségviselői:

Felügyelő: 

Másodfelügyelő:             

Presbiter:                       

 

Képviselőtestület:

 

Gondnok:

 

Jegyző:                             

 

Számvevőszéki elnök:     

 

Számvevőszéki tag:         

 

Pénztáros:

 

Jelölőbizottság:               

 

Egyházmegyei küldött:     

 

Isten áldását kérjük munkájukra!