Öregtemplom
Nádorvárosi Újtemplom
Szabadhegyi Imaház - Börcsi Evangélikus Templom - Öttevényi Evangélikus Templom - Gyönyűi Református-Evangélikus Templom

GYŐRI EVANGÉLIKUS SZERETETHÁZ (1885-1951)

A gyülekezet mindig is szívén viselte a szegények és elesettek támogatását, de sokáig nem nyílt rá mód, hogy mindezt intézményi keretek közt tegye. Végül Luther Márton születésének 400. évfordulója alkalmából vetette fel Karsay Sándor akkori győri lelkész, dunántúli szuperintendens azt a javaslatot, hogy állítsanak fel egy ilyen jellegű intézményt a jubileum tiszteletére. A célra a gyülekezet felajánlotta Kálvária utca 25. szám alatti házát. A hívek adakozásának köszönhetően 1885-ben sikerült az épületet tatarozni és berendezni. A Szegény- és Árvaintézet átadására 1885. december 8-án került sor.

Gyülekezettörténeti sorozat

A GYÜLEKEZETI ÉLET ÚJRAINDULÁSA

II. József 1781. október 25-én, türelmi rendelet néven ismertté vált pátensének kibocsátását követően, azonnal megkezdte a konvent a gyülekezeti élet újjászervezését. Telket vásároltak, iskolát, templomot, lelkészlakásokat építettek. Ebben az időben jött létre a ma is látható konvent épület a győri Öregtemplommal. Tulajdonképpen a kialakítás mai unikális voltának hátterét is maga a rendelet adta. 1783-ban indult meg a lelkészi szolgálat két lelkésszel. Rát Mátyás magyar, Freytag Mihály német nyelven prédikált.

Gyülekezettörténeti sorozat

EVANGÉLIKUS OKTATÁS GYŐRBEN (1783-1948)

1783 az egyházi szolgálat újraindulása mellett az iskola újjászervezésének évét is jelentette. A pedagógiai munka eleinte ideiglenes jelleggel a gyülekezet szolgálati lakásaiban indulhatott meg előbb egy, majd két oktatóval. Egyikük Zathureczky Sámuel kántortanító volt, kinek neve egyházi énekszerzői tevékenysége nyomán máig fennmaradt.

© Győri Evangélikus Egyházközség. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme